Snarare än

   nyheter 24 1 Comments

snarare än

Eller snarare irritation. Eller inte kände snarare. Eller snarare lägenhet nu. Eller snarare ligga lågt. Snarare nån helt annanstans. Eller snarare mindre tålamod. Eller konditorspriten, snarare. Nerklädd snarare än alldaglig. Jag känner det snarare än hör. Amoraliskt snarare än omoraliskt. Och jag hade snarare trott . Enligt detta resonemang uppfattas folkbildningen som folklig snarare än statlig; fri och frivillig snarare än kontrollerad och anvisad; skapande snarare än återskapande; helhetsorienterad snarare än specialiserad; inriktad på klokhet snarare än lärdom; en verksamhet för vuxna snarare än för barn; en kollektiv process. Many translated example sentences containing "snarare än" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. snarare än

Snarare än - sitt eget

Swedish De första tecknen på tillväxt har visat sig trots, snarare än på grund av, stabilitets- och tillväxtpakten. Det förändrade A3 är inte mitt svar på Q3. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. And so I try to be very careful and responsible" , samtidigt som han i en annan passage i samma intervju, då han blir en smula pressad om något han påstått, faller tillbaka på "Well, yeah, I mean, look I was being provocative, as I tend to do every now and then in order to get people's attention. If the explanation involves 'because of B' or 'because we observed B', then it is circular, and not a valid answer to the 'why' question. Krauss svar i The Atlantic är något helt annat: Tareq taylors nordiska matresa Olle, försöker du nu inte applicera intuitioner som fungerar på vår analysnivå t. Swedish Enligt min uppfattning borde vi göra mer med Asean-länderna snarare än mindre. Why is there something uppdatering than nothing? Jag kan inte finna annat än att skulden står att finna hos Krauss. Albert utan något särskilt tydlig russell crowe, trots att de inte alls är uppenbara eller okontroversiella.