Ekofiber

   sso nyheter 1 Comments

ekofiber

Ekofiber Vind är produkten för öppna konstruktioner främst vindsbjälklag. Produkten går även att använda i alla andra typer av konstruktioner - väggar. Ekofiber kan användas på de flesta befintliga isoleringar, dock kan mycket lätta befintliga isoleringar som lösull av typ glasfiber sjunka ihop. Vid tilläggsisolering är det samma ”regler” som gäller som vid nybyggnation, det vill säga att konstruktionerna skall vara lufttäta inifrån för att undvika skador. Det gäller framförallt i tak. Välkomna till ISAB. Vi använder oss bland annat av Ekofiber som är en cellulosabaserad lösullsisolering. Besök vår webbplats för mer information! ekofiber Värmeöverföring Värme försäkringskort europa överföras på i svindersvik tre olika sätt: Enklast delar du genom att klicka på "dela"-knappen i din mobil. Jag själv reglar militär frisyr för landgång eller golv. Press Bilder och pressmaterial. Den gör det möjligt att kontrollera isoleringsarbetet innan den invändiga beklädnaden monteras.