Heliga graalen

   sso nyheter 1 Comments

heliga graalen

Tempelriddarna gömmer Förbundsarken, de upptäckte Amerika och är väktare av den heliga graal. Myterna är många - här kan du läsa om en handfull av dem. På en del ställen är graalen samma bägare som Jesus bjöd runt vin i under den sista nattvarden. Den kallades därför ”den heliga graalen” – ”san gral”, som senare blev till ”sang real” (kungligt blod). Enligt nyare graal-berättelser, som boken ”da Vinci-mysteriet”, är graalen inte ett föremål utan de ättlingar. Termen ”graal” kommer från medeltidslatinets gradale eller gratalis, som kan härledas från det klassiska latinets crater, en skål. I riddarromanerna under medeltiden, tolkar man det som kärl eller bägare, i vilken Jesus konsekrerade sitt blod vid den sista måltiden. Den användes sedan av Josef från.

Heliga graalen Video

Kopia av Livet efter Graal heliga graalen